شماره تماس :

۰۹۱۲-۱۷۸۰۷۵۴

۰۹۱۲-۴۶۲۹۴۴۱

۰۹۳۵-۲۷۵۵۰۱۰

۰۲۶-۳۴۴۸۰۰۷۱

۰۲۶-۳۴۴۸۰۰۷۹

آدرس : کرج،خیابان بهشتی، سه راه گوهردشت، کوچه یاس ۲ ، پلاک ۱۲ ساختمان دلتا ، واحد ۱۰

پست الکترونیک : mammutpanel_5010@yahoo.com