مرجع مرکزی طراحی،تولید،فروش و نصب انواع ساندویچ پانل

ساندویچ پانل-ورق-کانکس-ساختمان پیش ساخته-سوله و سازه های فلزی

پروژه ها

۲۰۱۵۱۰۱۵_۱۱۰۴۳۰ ۲۰۱۵۱۰۱۵_۱۱۰۴۳۳ ۲۰۱۵۱۰۱۵_۱۱۰۵۰۰ ۲۰۱۵۱۰۱۵_۱۱۰۶۴۹ ۲۰۱۵۱۰۱۵_۱۲۱۱۱۲(0) IMG_0141 IMG_0167 IMG_0178 IMG_0228 IMG_0244 IMG_0256 IMG_0343 IMG_0346 IMG_0482 IMG_1178 - Copy IMG_1180 IMG_1183 - Copy IMG_1202 IMG_1206 IMG_1315 IMG_1336

تلفیقی از عکس های یک پروژه

پروژه ۱